เกี่ยวกับเรา

สวัสดีครับผมคือทีมงานผู้มีใจรักในงานด้านการออกแบบและจัดทำแอพพลิเคชั่นเกมทุกรูปแบบโดยผมและทีมงานได้เริ่มต้นแต่แต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยและได้ลงเรียนรายวิชาการสร้างแอพพลิเคชั่นเกมจึงเกิดความชอบและสนใจใส่ใจเรียนรู้ในการผลิตผลงานเกมผมและทีมงานจึงได้มีการศึกษาค้นคว้าในการพัฒนาและการเขียนโแกรมรวามถึงการออกแบบเกมอย่างต่องเนื่องจนได้รับผลิตผลงานมามากมายกว่า 13 ปี โดยมีประสบการณ์ทั้งในแง่ความสำเร็จ และความล้มเหลว แต่ความความมีใจรักและความรับผิดชอบ รวมทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพ ทำให้ผมและทีมงานไม่เคยทั้งงานลูกค้า พร้อมให้บริการและแก้ปัญหาหน้างานในทุกๆผลงานที่เราได้ตั้งใจทำมาโดยตลอดครับ
ทั้งนี้ผมและทีมงานหวังว่าความจริงใจและคุณภาพผลงานของทางเว็บไซต์นี้จะได้มีโอกาศรับใช้และบริการผลิตผลงานแอพพลิเคชั่นเกมให้กับลูกค้าทุกคนครับ