ระบบสั่งอาหารหน้าร้าน

ระบบสั่งรายการอาการรูปแบบเหมือนของ MK ทีมงานเราให้บริการติดตั้ง และอบรมการใช้งานแก่ผู้ประกอบการเจ้าของร้านอาหาร เช่น เพิ่มเมนูรายการอาหาร การรับออเดอร์ และอื่นๆ