รับทำแอพส่งอาหาร

รับทำแอพส่งอาหาร food delivery
1. ระบบผู้ดูแล
2. ระบบสำหรับร้านค้า
3. ระบบคนขับ
4. ระบบคนซื้อ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Food Box User Mobile App Features:

 • Simple, Smooth app
 • Location-based restaurants list display
 • A simple feed to showcase your latest offers
 • An attractive categorized menu
 • Login with Mobile no
 • Add items from the menu to the cart
 • Place orders
 • Apply Promo code
 • View order history
 • Push Notification
 • Interactive back-end
 • Dish/Recipe based search
 • Chat to Dispute manager
 • Cancel option

Food Box Delivery Mobile App Features:

 • Simple, Smooth app
 • Shift based work system
 • An attractive Simple UI
 • Login with Mobile no
 • Get Placed orders
 • Push Notification
 • Interactive back-end
 • Check in\out Option
 • Deposit the amount to admin

Food Box Admin/Dispute Panel Features:

 • Add/Delete updates for the feed
 • Receive orders
 • View list of all orders
 • Manage Dispute
 • Manage Promo code
 • Mange PushNotification  

Food Box User Mobile Apphttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.foodbox.app
Mobile no : +911234567890 
Password: 123456

Food Box Delivery boy Mobile App https://play.google.com/store/apps/details?id=com.foodbox.provider
Mobile no : +919876543210

Admin Panel:  http://phplaravel-258426-869731.cloudwaysapps.com/admin

Demo account: [email protected] 

Password: 123456

Shop Panel:  http://phplaravel-258426-869731.cloudwaysapps.com/shop

Demo account: [email protected] 
Password: 123456

What You Get : With Your Purchase you will get

 • Full admin backend Source Code in php Laravel
 • Android User code (native)
 • Android Delivery boy Code (native)